To både sluttede sig tirsdag aften til den efterhånden lange række af både, der ikke har kunnet komme ind til havnen i Asaa.

ASAA HAVN: Vi har de seneste dage skrevet en del om grundstødning efter grundstødning ud for Asaa Havn, hvor sejlere gentagne gange har slået fast, at der ikke er vand nok i indsejlingen.

Fredag gik to både på grund i en østlig kuling, og mest alvorligt gik det ud over Rune La Cour Dyrvig, som fik ødelagt sin Contrast 36 i en dramatisk redningsaktion, hvor hans kone og to børn måtte søge tilflugt i kahytten, mens redningsfolk fra Sæby Redningsstation fik båden trukket fri.

Tirsdag aften gik det så galt for to både mere. De satte sig begge fast i sandet på vej ind i renden, der ifølge søkort skal være 2,2 meter dyb.

Havneformand afviser problemer

Knud Erik Sørensen, formand for Asaa Havn, insisterer overfor Sejlernews.dk på, at der er vand nok, og at det er sejlernes eget problem at holde sig midt i sejlrenden. Det er havnefogeden, der har ansvaret for at holde renden dyb nok.

– Der er dybt nok. Der er to meter vand, hvis man sejler ind midt i renden, slår formand for Asaa Havn Knud Erik Sørensen fast.

Han forklarer, at man vedligeholder renden ved at sejle en motorbåd ud i renden og ved hjælp af skruen, ‘spuler’ man så at sige sandet væk fra renden og op på kanten.

– Det er rigtigt at sandet så kan vælte ned i renden igen, når vinden kommer østlige retninger, og bølgerne slår ind mod kysten. Vi graver ud én gang om året, men rent økonomisk vil det være til grin at lave mere end en uddybning om året. Det har vi heller ikke råd til, siger Knud Erik Sørensen.

Han har tirsdag været i kontakt med Søfartsstyrelsen, der har accepteret, at man nu modificerer afmærkningen en smule ved at erstatte nogle afmærkningsbolde med en mere synlig afmærkning.

Sejlerne flygter

De gentagne tilsandinger af indsejlingen i Asaa har fået langt de fleste sejlere til at flytte fra havnen til Sæby og andre havne i området.

– Det nytter jo ikke, at vi som Asaa-sejlere skal langt hen på sæsonen, før havnen får renset indsejlingen op, så vi kan komme ud, mens sejlere i havsnød ikke kan komme ind, siger en kilde til Sejlernews.dk, som ikke ønsker sit navn. (Redaktionen kender kildens navn, red.)

Familien har flyttet deres båd fra havnen – ligesom omkring tre fjerdedele af de øvrige Asaa-sejlere har gjort i protest mod de svære indsejlingsforhold.

Hos Forsvarets redningstjeneste, der står for at udsende redningsbåden fra Sæby, afviser man at gå ind i debatten om dybden i indsejlingen, selvom man adskillige gange har sejlet til Asaa for at trække både fri.

– Det er ikke noget, vi går ind og blander os i. Vi er dem, der bliver tilkaldt, når der er brug for os, siger pressevagten hos Værnsfællesforsvarskommandoen.

I stedet rettes kritikken mod havnens formand, Knud Erik Sørensen. Havnen er en selvejende institution, der modtager 336.000 i tilskud fra Brønderslev Kommune.

Ifølge Østvendsyssel Avis ser regnskabet for 2016 sådan ud:

Indtægterne er på 792.466 kr. De største poster her er leje fra fiskerihavn (79.985 kr.), pladsleje fra lystbådehavn (114.792 kr.) og tilskud fra Brønderslev Kommune (335.652 kr.). De største udgifter er lønninger til havnefoged og regnskabsfører (256.335 kr.). Hovedistandsættelsen af flydebroerne har kostet 125.521 kr. Årets underskud er på 77.345 kr.

Budgettet for 2017 giver et indtryk af, hvad man påregner at sætte i gang i år. Der er bl.a. lagt op til en forbedring af besejlingsforholdene, og en sådan oprensning er anslået til at ville koste 225.000 kr.

– Jeg ved ikke, om alle pengene er brugt. Jeg sidder ikke med hovedet i regnskaberne hver dag, siger havneformand Knud Erik Sørensen, der er formand for havnens bestyrelse og altså har det overordnede økonomiske ansvar.

Der er altså ikke noget, der tyder på, at indsejlingsforholdene til Asaa Havn bliver forbedret før der igen – efter havnefogedens plan – graves ud i foråret 2018.

FAKTA OM ASAA HAVN – fra Kommas Havnelods: 

  • Havnen: Ejes af Asaa Havn
  • Dybder: Dybden i indløbet er 2 m og i havnen indtil 2 m. Se i øvrigt plan.
  • Havneindsejlingen er ved pålandsvind tilbøjelig til tilsanding.
  • Største skibe, der kan besejle havnen: Længde 30 m, bredde 7 m og dybgang 2,0 m.
  • Vandstand: Forskellen mellem middelhøjvande og middellavvande er 0,5 m. W-lige vinde kan give indtil 0,5 m højvande og E-lige vinde indtil 0,5 m lavvande.

I Sæby Sejlklub glæder formanden, Ole Pedersen, sig over, at sejlerne fra Asaa Havn vælger at flytte til Sæby i stedet for at være sandet inde i Asaa. Men han mener, det er uforsvarligt, at Asaa Havn kalder sig en nødhavn, når der er så mange problemer.

Det kan du se i dette indslag, som TV2 Nord lavede mandag i samarbejde med Sejlernews.dk.

Man nærmer sig nu 10 grundstødninger ved indsejlingen til Asaa Havn den seneste måneds tid.