Eliteidræt skaber fundament for iværksætteri

0
SAP Extreme Sailing Team
”Eliteatleter får helt centrale kompetencer, som de kan trække på, når de starter en virksomhed. Det handler om målrettethed og udholdenhed. De lader sig ikke slå ud – og hvis de ikke bliver nummer 1 med det samme, så prøver de igen, siger forsker Helle Neergaard. Foto: Tristan Stedman.

Eliteatleter udvikler et særligt mindset gennem deres sportskarrierer, som de kan trække på i deres efterfølgende erhvervskarriere. Ifølge forsker skaber eliteidrætten et bredere fundament for iværksætteri i Danmark.

Eliteidrætsudøvere opøver særlige kompetencer, når de dyrker deres sport. De er vedholdende, ærgerrige og konkurrencemindede. De løber hurtigere, hopper højere og kaster længere end de fleste. De fremgår af en artikel, som Team Danmark netop har offentliggjort.

Men de unikke kompetencer, atleterne tilegner sig gennem deres karriere, giver dem også en fordel, når livsbanen skifter fra sportskarriere til erhvervskarriere, og de eksempelvis stifter virksomhed.

KARRIERE SOM ELITEATLET GØR FORSKEL

Helle Neergaard, der er professor i Entrepreneurskab ved Institut for Virksomhedsledelse på Århus Universitet, har forsket i kompetencesammenfaldet mellem iværksættere og eliteudøvere.

For hende er der ingen tvivl om, at en karriere som eliteatlet gør en kæmpe forskel, hvis de bliver iværksættere, når karrieren slutter:

– Eliteatleter får helt centrale kompetencer, som de kan trække på, når de starter en virksomhed. Det handler om målrettethed og udholdenhed. De lader sig ikke slå ud – og hvis de ikke bliver nummer 1 med det samme, så prøver de igen, siger Helle Neergaard.

ELITESPORT GIVER MESTRINGSERFARINGER

Det er efter Helle Neergaards overbevisning tydeligt, at eliteidræt udvikler grundlaget for et særligt entreprenør-mindset. Det handler ikke kun om at få idéer, men især om at være god til at handle på dem.

– Elitesporten er med til at skabe et stærkere og bredere fundament. Og troen på sig selv: At det her kan jeg også godt.

Troen på egne evner kommer især til udtryk gennem såkaldte mestringserfaringer, der øger handlekraften og giver tro på, at du kan noget, selvom det er svært. Her spiller den socialisering, der forekommer i elitesport, også en rolle: Elitesporten tilfører atleterne et bestemt værdisæt, altså en bestemt kultur og nogle bestemte normer for adfærd.

Adfærden, der tillæres og skaber særlige kompetencer, handler i udstrakt grad om vedholdenhed og viljen til at dygtiggøre sig. For alle kan jo ikke være eliteatleter:

– Nej, det er heller ikke alle, der skal være iværksættere eller entreprenører, men vi skal være bedre til at skabe et fundament for at dygtiggøre sig. Der er så mange ting, hvor du virkelig skal øve dig, og det afgørende er den konstante prøvelse, hvor du hele tiden bliver udfordret. Det kan ske mange steder. Elitesporten er bare et af de steder, hvor det er meget synligt.

SAMFUNDSMÆSSIGE IMPLIKATIONER

En større integration af elite-mindsettet i samfundet kunne få afgørende betydning for at øge antallet af succesfulde entreprenører i Danmark, vurderer Helle Neergaard.

For hende handler det om, at evnerne udi entreprenørskab ikke kun er noget, der kommer ind gennem entreprenørskabsundervisning, men at det også er kompetencer, vi kan hjælpe vores børn til at lære på andre måder.

– Vi skal have elitesportstankegangen ind på et tidligere niveau, og det skal ske alle steder. Den vedholdenhed, der ligger i elitesport, er en enorm gave for børn og unge mennesker. Jeg er ret sikker på, at vi kan fremme entreprenøradfærd blandt befolkningen, hvis vi giver dem de her kompetencer tidligt.