Dansk Sejlunion godkendt som udbyder af sejleruddannelser

0
Med virkning fra 1. september 2017 kan Dansk Sejlunion udstede duelighedsbeviser og speedbådskørekort.
Med virkning fra 1. september 2017 kan Dansk Sejlunion udstede duelighedsbeviser og speedbådskørekort.

Søfartsstyrelsen har fra 1. september bemyndiget Dansk Sejlunion til at udstede duelighedsbeviser og speedbådskørekort.

Med virkning fra 1. september 2017 kan Dansk Sejlunion udstede duelighedsbeviser og speedbådskørekort. Det bekræfter Søfartsstyrelsen i et brev til Dansk Sejlunion.

Bemyndigelsen indebærer i første omgang, at Dansk Sejlunion får adgang til at udnævne censorer, der medvirker ved sejlerskolernes praktiske og teoretiske prøver – ligesom også krav til sejlernes færdigheder og prøvernes indhold bliver en del af de justeringer, som Dansk Sejlunion vil lægge vægt på fra start.

– Dansk Sejlunion har længe arbejdet for en revidering af fritidssejleruddannelserne. Nu får vi selv mulighed for sammen med sejlerskolerne at udstikke rammerne for fremtidens sejleruddannelser. Det er vi særdeles godt tilfredse med, siger Steen Wintlev, sejladschef i Dansk Sejlunion.

– Vi ønsker at udvikle uddannelserne markant. Der er behov for et kvalitetsløft i uddannelsernes indhold og kravspecifikationer, og der er behov for større ensartethed på tværs af sejlerskolerne, således at eleverne – uanset valg af skole – på forhånd kan danne sig et præcist billede af uddannelsens indhold og de færdighedskrav, der stilles ved prøverne, uddyber Wintlev og tilføjer:

– Det vil samtidig give eleverne mulighed for at skifte skole undervejs i uddannelsen, hvilket især mange unge, der flytter landsdel i forbindelse med studier, kan få glæde af, siger Wintlev.

Tæt samarbejde

Mere end 100 DS-klubber har i dag sejlerskoler, og Dansk Sejlunion har årelangt samarbejde også med øvrige udbydere – ikke mindst om uddannelse af sejlerskoleinstruktører. Dansk Sejlunions tætte samarbejde mellem klubber og andre udbydere bliver intensiveret over de kommende måneder frem mod skæringsdatoen, 1. september.

– Vi har allerede fastlagt en række krav til uddannelsesindhold og prøveafvikling, og i den fortsatte udvikling af uddannelserne lægger vi stor vægt på at inddrage de erfaringer og input, som sejlerskolerne bidrager med. Vi ønsker et tæt samarbejde med alle udbydere, der har et ønske om høj kvalitet og gennemsigtighed i uddannelserne, siger Steen Wintlev.

Censorer skal søge godkendelse

Én af de opgaver, der for alvor presser på allerede nu, er udpegning af censorer. For at kunne virke som censor gennem Dansk Sejlunion fra 1. september, skal man forinden godkendes. Det sker ved at udfylde et ansøgningsskema, som inden for de første dage af juni vil være tilgængeligt via sejlsport.dk. Alle kvalificerede censorkandidater kan søge – det er ikke en betingelse at være tilknyttet en klub i Dansk Sejlunion.

– Vi vil gerne opfordre kommende censorer til at søge hurtigst muligt. Jo før, jo bedre. Det er vigtigt, at vi til september står klar med et bredt korps af censorer, fastslår Steen Wintlev.

Blandt de nye krav til censorer bliver, at man skal variere mellem, hvilke sejlerskoler, man servicerer. Det sker for at sikre ensartethed i bedømmelserne på tværs af uddannelsesstederne, ligesom det også handler om at styrke censorernes uafhængighed.