Den seneste tids kritik af indsejlingen til Asaa Havn har fået det lokale bådelaug til at indkalde til stormøde med havnens ledelse.

Formanden for Asaa Bådelaug, Jens P. Jensen, er godt træt af de mange grundstødninger og kritik, der hagler ned over havnen efter godt 10 både den seneste måned er gået på grund i den smalle og ofte tilsandede indsejling.

– Det er ikke en holdbar situation, og jeg har foreslået, at vi sætter os sammen og finder en løsning, siger han.

Han har foreslået Brønderslev Kommune, som er den største bidragsyder i havnens regnskab, at de også møder op. Det har kommunen afvist med henvisning til, at det er havnens opgave at holde renden fri for sand, og at det skal indenfor de økonomiske rammer, havnen har til rådighed.

– Det er ikke min plan, at det skal være et åbent møde, men vi skal have en snak mellem havnens og bådelaugets bestyrelse om indsejlingen og den kritik, de mange grundstødninger har affødt, siger Jens P. Jensen.

Han har ikke yderligere kommentarer om sagen, før mødet er afholdt.